Om Categi

Bostadsutvecklare med naturen som förebild

Vi förvärvar och utvecklar råmark, stycketomter och markområden till nya bostäder.
Vi skapar platser och hem där du och dina grannar vill leva och bo. Visionen är hållbara och prisvärda småhus, radhus och flerbostadshus på platser som främjar trivsel och trygghet.
Vill du sälja tomt? Categi identifierar och utvecklar råmark, stycketomter och markområden till nya bostäder.

Categi

Vår huvudsakliga verksamhet består av bostadsutveckling. Vi investerar i mark som vi sedan utvecklar till attraktiva bostäder. Vi utgår från Jönköping med kontor på Hedenstorps industriområde. Som bostadsköpare ska du känna att du får mycket boende för pengarna och att din bostad är bygd med omsorg för dig och din familj. 
Categi består av flera bolag Categi Tower, Categi Entreprenad, Categi Villatomter och Categi Property. Moderbolaget är Categi Tower och ägs familjen Carlberg. 

Från mark till inflyttningsklara bostäder

  • Förvärv av mark
  • Design och utveckling
  • Försäljning och marknadsföring
  • Total entreprenad
  • Avslut och överlämning

Nyproducerade bostäder

Söker du en inflyttningsklar bostad? Kanske har vi den bostaden du söker  LÄS MER

Bra bostäder och hållbar utveckling

När vi tar fram ett nytt bostadsprojekt utgår vi från köparens behov. 
Vi kombinerar kvalité, design, funktion, ekonomi och miljö. 
Förenklat skapar vi helt enkelt ett genomtänkt boende med praktiska lösningar som underlättar i vardagen och som många har råd med.