okt2024

Categi 10 år

Vi firar 10 år.

Categi.
Vår historia.
Det hela började 2010 som ett tjänsteföretag för låglutande tak.
Mellan 2010 till 2013 växte företaget i snitt 20% årligen.
2013 bestämde styrelsen att bygga en ny lager och
kontorsfastighet på Hedenstorps industriområde, varpå Categi bildades.
2016 blev vi utsedda som superföretag av Veckans affärer
och hamnade på topp 10 listan.
Efter att byggnaden stod klar föddes idén om att bygga prisvärda,
hållbara och trivsamma bostäder.
Vår vision blev inte att uppfinna hjulet på nytt men vår
vision blev kvalitetsbostäder som vanligt folk har råd med,
byggda på platser som skapar trygghet och som bjuder in till gemenskap och underlättar för vardagslivet.
För oss har denna resan precis börjat, men som redan genererat
i flera lyckade bostadsprojekt men framförallt har vi skapat ett nytt
hem åt både barnfamiljer, ensamstående och pensionärer.
Idag är Categi ett bostadsutvecklingsföretag. Vi köper tomter och
markområde av säljare såsom kommuner, hustillverkare, privata
markägare. Vi förädlar marken till inflyttningsklara bostäder i form
av lägenheter, radhus och parhus.
Vi är med i hela livscykeln från idé till lång tid efter inflyttning.
Välkommen till ett hem skapat av Categi. Hitta ditt hem
Categi firar 10 aar - Saelj din tomt till oss
Saelj din tomt eller koep hus av oss
Vi firar 10 aar - Du kan saelja din tomt till oss