Hyra Lager & Logistik

Vi erbjuder företag att hyra nybyggda logistik & lagerfastigheter i Jönköping, Ulricehamn och Vaggeryd. Vi bygger lokaler och industrifastigheter som passar ditt företags önskemål och behov.

Categi AB erbjuder företag att hyra nybyggda logistik & lagerfastigheter i Jönköping, Ulricehamn och Vaggeryd.

Behöver ditt företag nya lokaler?

Categi erbjuder uthyrning med nyproducerade kontor & lagerfastigheter i Jönköping, Ulricehamn och Vaggeryd. Tillsammans med dig tar vi fram unika kontor och lagerytor som anpassas och byggs specifikt efter ditt företags behov.

Är du redo att flytta in i nya moderna lager, kontor, logistik och industrilokaler med kreativa arbetsmiljöer? 

Vi har tillgång till byggklar industrimark i Jönköping, Ulricehamn och Vaggeryd.

Hyresledigt på Stigamo industriområde

Categi planerar att uppföra nyproducerad och energieffektiv industri -lagerfastighet på Stigamo strax söder om Jönköping. Den totala ytan kommer vara 5 - 20 000 m² inklusive kontor och personalutrymmen. Lokalen kommer att utformas så att delning är möjlig. Tomtytan 55 000 m². Fastigheten kommer ha skyltläge mot Växjö väggen, i direkt anslutning till E4. Är du intresserad kontakta oss för mer information.

Avslutade projekt

Nyproducerad kontor och lagerfastighet Jönköping

Categi har genom dotterbolag uppfört nytt utvecklingscenter till Greenwork Tools i Jönköping. Fastigheten är uppförd på Hedenstorp industriområde. Byggnaden innefattar både kontor, lager och testytor. Greenwork utvecklar bl:a batteridrivna trädgårdsprodukter och är ett globalt företag med kontor i båda Kina och USA.

Nyckelfärdig industrihall i Jönköping

Categi har uppfört nyproducerad stålhall i Jönköping. Byggnaden innefattar lager, kontor och butik. I fastigheten finns i dag Kompletta Tak som är en av Jönköpings ledande takläggare. Gj-maskin som säljer skog och entreprenad maskiner.

Nyproducerad Industribyggnad i Jönköping

Byggnaden innefattar lager och kontor och är uppdelad för ett flertal verksamhetsområden. Göta Tak, trafikbutiken är några av de företag som finns i fastigheten.