Bostadsrätt

KÖPA BOSTADSRÄTT

Köpa bostadsrätt. Categi utvecklar och säljer nyproducerade bostadsrätter.

Ett hem med lång hållbarhet

Många av oss flyttar in i ett hem en gång i livet, en del av oss byter hem oftare oavsett hur du gör är det klokt att satsa på hållbara bostäder. 

Vi bygger mer än bara bostäder

Vi bygger hem och platser
Byggda för att människor ska bo där

Att bo i bostadsrätt

Innebär att du äger huset tillsammans med dina grannar via en gemensam förening. Det är bostadsrättsföreningen det vill säga du och dina grannar som äger fastigheten. 

Köpa bostadsrätt

  • Intresseanmälan

Om du hittar något av våra bostadsprojekt som du tycker är intressant är du välkommen att göra en    intresseanmälan. Att lämna ett intresse är helt utan köpkrav men ger dig löpande information om projektet. 
  • Reservation

När du bestämt dig för en bostad har du möjlighet att reservera den förutsatt att den är ledig. För att reservera en bostad skrivs ett bokningsavtal. Vi tillämpar först till kvarn principen därför är det viktigt att du är med i ett tidigt skede och bokar upp dig för den bostaden du vill reservera. Du erlägger en bokningsavgift, denna summa avräknas när förhandsavtal tecknas. Väljer du av någon anledning att hoppa av bokningen återfås bokningsavgiften minus en administrationsavgift.
  • Förhandsavtal

Kontakta din bank för lånelöfte. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med avtalstecknandet betalar du ett förskott (handpenning) till bostadsrättsföreningen.
  • Byggstart

Vid uppnådda säljkrav tar vi byggstartsbeslut och börjar bygga. Hur lång tid det tar att bygga varierar från projekt till projekt.
  • Tillval

Genom vårt inredningskoncept håller bostaden från start hög standard med fin design. Du som vill har även möjlighet att anpassa ditt hem efter dina behov genom tillval. 
  • Upplåtelseavtal

I god tid före tillträde till din bostad ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. Detta sker vanligtvis ca 3 månader före tillträdesdagen. När avtalet tecknas har bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats hos Bolagsverket och intygsgivare har granskat planen. Föreningen har också erhållit tillstånd att upplåta bostadsrätten. I samband med detta betalar du 10% av priset minus tidigare erlagda belopp. Slutlikvid, dvs återstående belopp av insatsen betalar du i samband med tillträdet.
  • Besiktning

2-4 veckor före tillträdet av din bostad sker en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningens syfte är att kontrollera att bostaden är kontraktsenligt utförd och i enlighet med gällande normer och bestämmelser. Om några anmärkningar skulle upptäckas, protokollförs dessa för att åtgärdas.
  • Tillträde med funktions genomgång

När ditt hem är färdigt är det dags för inflyttning. På tillträdesdagen träffar du vår serviceorganisation som tillsammans med dig går igenom alla funktioner i din nya bostad. När du uppvisat kvitto på slutbetalningen får du dina nycklar. Alla dokument om bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i en digital bopärm.

Prisvärda radhus

TRYGGHET & GARANTIER

För att du ska känna dig trygg vid såväl köpet som en lång tid framöver ingår flera garantier, trygghetslösningar och försäkringar som skyddar dig som köpare.

Förskottsgaranti 

Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmodan inte blir av. 

Entreprenadgaranti

Bostadsrättsföreningen har en femårig entreprenadgaranti, räknad från godkänd slutbesiktning med en efterföljande femårig ansvarsperiod för dolda fel. Alla vitvarorna i bostaden har minst två års garanti.

Garantier för osålda bostadsrätter

Om det skulle finnas några bostäder som är osålda när du och dina grannar flyttar in, täcker Categi månadsavgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi tar också ansvar för försäljningen av dessa. Osålda bostadsrätter förvärvas av Categi senast sex månader efter färdigställande.