Bostadsrätt

KÖPA BOSTADSRÄTT. Categi utvecklar och säljer nyproducerade bostadsrätter. VI BYGGER HÅLLBARA HEM FÖR LIVETS ALLA DAGAR!

Köpa bostadsrätt. Categi utvecklar och säljer nyproducerade bostadsrätter.

Bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt innebär att du äger huset tillsammans med dina grannar via en gemensam förening. Det är bostadsrättsföreningen, det vill säga du och dina grannar, som äger fastigheten. Du ansvarar för inre underhåll i din bostad och får själv bestämma över mindre reparationer och ombyggnader. Föreningen svarar för underhållet av alla gemensamma utrymmen och anläggningar.

Köpa en bostadsrätt av Categi

Att köpa en ny bostad genom Categi är tryggt och enkelt. Vi har valt att alltid sälja våra bostäder via registrerade fastighetsmäklare. Här får du professionell hjälp hela vägen. 

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL

1. Bokningsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastighetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. Vi på Categi tillämpar först till kvarn principen därför är det viktigt att du är med i ett tidigt skede och bokar upp dig för den bostaden du vill köpa. Du erlägger en bokningsavgift, vilken summa senare avräknas när förhandsavtal tecknas. Väljer du hoppa av bokningen återfås bokningsavgiften minusen administrationsavgift.
2. Förhandsavtal
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med avtalstecknandet betalar du ett förskott till bostadsrättsföreningen minus erlagd bokningsavgift. Om du ska låna pengar, behöver du ett lånelöfte från en bank.
3. Byggstart
Vid uppnådda säljkrav tar vi byggstartsbeslut och börjar bygga. Vi håller dig löpande informerad om vad som händer i projektet.
4. Tillval
Du kan själv påverka material och färger för att förverkliga just din bostadsdröm.
5. Upplåtelseavtal
I god tid före tillträde till din bostad ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. Detta sker vanligtvis ca 3 månader innan tillträdesdagen. När avtalet tecknas har bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats hos Bolagsverket och intygsgivare har granskat planen. Föreningen har också erhållit tillstånd att upplåta bostadsrätten. I samband med detta betalar du en dellikvid om 10% av priset. Har du tidigare betalat förskottet räknas dessa av. Slutlikviden, dvs resterande belopp av insats och eventuell upplåtelseavgift, betalar du i samband med tillträdet. Säkerhet för samtliga insatser och upplåtelseavgifter har också ställts och säkerheten förvaras hos Bolagsverket.
6. Besiktning
Ca 2-4 veckor före tillträdet av din bostad sker en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningens syfte är att kontrollera att bostaden är kontraktsenligt utförd och i enlighet med gällande normer och bestämmelser. Om några anmärkningar skulle upptäckas, protokollförs dessa för att åtgärdas.
7. Funktionsgenomgång
När ditt hem är färdigt bjuder vi in dig till en funktionsgenomgång där du, tillsammans med vår serviceorganisation, går igenom alla funktioner i din nya bostad.
8. Tillträde
När du visat upp kvitto på slutbetalningen får du dina nycklar. Alla dokument om bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i en digital bopärm.

TRYGGHET & GARANTIER

För att du ska känna dig trygg vid såväl köpet som en lång tid framöver ingår flera garantier, trygghetslösningar och försäkringar som skyddar dig som köpare.
Förskottsgaranti 
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmodan inte blir av. 
Förhandsavtal
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Du har rätt att frånträda förhands- avtalet om bostaden inte upplåts med bostadsrätt senast vid tillträde, eller om de insatser och avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vadsom angivits i kostnadskalkylen och förhandsavtalet.
Entreprenadgaranti
Bostadsrättsföreningen har en femårig entreprenadgaranti, räknad från godkänd slutbesiktning med en efterföljande femårig ansvarsperiod för dolda fel. Alla vitvarorna i bostaden har minst två års garanti.
Garantier för osålda bostadsrätter
Om det skulle finnas några bostäder som är osålda när du och dina grannar flyttar in, täcker Categi månadsavgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi tar också ansvar för försäljningen av dessa. Osålda bostadsrätter förvärvas av Categi senast sex månader efter färdigställande.